Saturday, July 24, 2010

Syaitan Menganjurkan Riak

Dalam mengganggu amal kebajikan dan ibadat manusia, demikian juga syaitan mempunyai caranya. Pada mulanya dibisikann supaya manusia meninggalkan amal kebajikan dan ibadat. Pendek kata, dihalangi dengan bermacam-macam jalan dan berpura-pura alasan yang memberatkan, seperti, dikatakannya, bahawa ibadt itu letih, membuang waktu, kurang tidur, tidak ada untungnya dan sebagainya.

Apabila didapati manusia telah dapat melawan semua gangguan dan bisikan syaitan itu, maka syaitan tidak berputus asa, lalu syaitan menggunakan cara yang lain pula. Syaitan akan membisik semula, iaitu ia mendorong keras dan menganjurkan, supaya manusia rajin beribadat dan beramal salih, memperbanyakkan sedekah, menderma dan sebagainya. Seterusnya syaitan membisikan, bahawa amal ibadat manusia tersebut paling baik dan paling sempurna, maka timbullah di dalam hati manusia itu perasaan ujub, merasa bangga akan amalnya. Akhirnya perasaan pada mulanya beramal salih kerana Allah sudah bertukar menjadi riak kerana ingin dilihat dan dipuji orang.

Kedua-duanya jalan itu, yakin tidak beribadat dan tidak beramal salih, atau mengerjakan kerana riak adalah menguntungkan syaitan semata-mata. Yang pertama manusia menjadi malas dan enggan beribat atau melakukan kebajikan. Yang kedua, amal iabdat manusia tidak diterima, keran amal ibadat yang diterima, hanyalah yang dikerjakan kerana Allah. Sebagaimana diterangkan Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:

    "Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak menerima satupun amal, melainkan yang dikerjakannya dengan iklas keranaNya, dan menuntut kerelaanNya". (Riwayat Nasi)

Namun orang yang iklas inilah dikatakan di dalam Al-Quran "Mukhalasim" yakni orang yang diikhlaskan atau disucikan dan syaitan sendiri telah mengakui, bahawa selama manusia ikhlas kerana Allah tidak dapat diganggu, dan syaitan syaitan tidak berdaya menipunya dan memperdayakannya. Oleh itu di dalam segala hal kerja, terutama dalam beribadat kepada Allah, janganlah ada niat di hati kerana riak, supaya dilihat dan dipuji orang.

Syaitan sentiasa berkerja keras untuk menggoda manuasia melakukan ibadat atau kebajikan dengan tanpa mendapat petunjuk Allah, yakni agar melaku sesuatu perkara dengan perasaan riak dan menunjuk-nunjuk terhadap orang lain. Jadi kita harus berusaha dan memohon kepada Allah, agar kita tetap mendapat petunjukNya dan selamat dari godaan syaitan

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers