Thursday, July 29, 2010

Sumber Sekunder Idea Pernigaan

Sumber sekunder terdiri daripada maklumat yang diperolehi dari sumber yang sedia ada akibat daripada lain-lain tujuan atau rekod yang dibuat untuk kegunaan pihak lain. Terdapat ratusan sumber dalam pasaran yang boleh dirujuk bagi mengenalpasti idea perniagaan.

Idea perniagaan dari sumber ini boleh diperolehi dengan merujuk rekod-rekod dalaman syarikat, badan-badan kerajaan dan lain-lain sumber luar seperti kajian perpustakaan, internet dan sebagainya. Contoh bahan-bahan yang boleh dirujuk di perpustakaan adalah buku penerbitan perniagaan jurnal, majalah, kajian-kajian ilmiah dan lain-lain. Dalam era ICT, teknologi maklumat dan komunikasi, internet menjadi semakin penting untuk dirujuk bagi mendapat idea perniagaan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers