Tuesday, July 13, 2010

IBADAH

Ibadah merupakan nilai Islam yang penting sekali kerana ia memainkan peranan yang berkesan untuk membina keperibadian dan memajukan masyarakat. Ia merupakan satu pertalian yang terus menerus di antara hamba dengan Allah. Ibadah merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah dan jasmaniah. Setiap muslim boleh melaksanakan syiar ibadah pada masa ia menjalankan kegiatan-kegiatan dalam urusan hidup di dunia.

Di dalam Islam, ibadah merupakan fungsi tertentu selain daripada memenuhi tuntutan agama. Ia memberi faedah peribadi kepada orang yang mengerjakan ibadah tersebut termasuk menghindari diri dari melakukan perkara-perkara keji dan maksiat. Ia dapat memberi ketenangan jiwa dan peranan kepada individu tersebut. Oleh itu ibadah mesti dilaksanakan dengan sempurna mengikut cara-cara yang ditetapkan Syara'

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers