Monday, November 22, 2010

Isteri Nabi Luth Dikena Azab

Apabila keluarga Nabi Nuh yang terkena azab adalah puteranya Kan’an, maka pada keluarga Nabi Luth yang terkiena azab bersama-sama orang kafir adalah isterinya. Nabi Luth keluar dari rumahnya sehabis tengah malam, bersama keluarganya yang terdiri dari seorang isteri dan dua puteri, berjalan menuju ke luar kota, tidak menoleh ke kanan mahupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi isteri Nabi Luth yang merupakan musuh dalam selimut, tidak sanggup meninggalkan kaum, berada di belakang sekali dalam rombongan Nabi Luth dan berjalan amat pelahan sekali serta tidak berhenti-henti menoleh ke belakang, kerana terlalu ingin melihat apa yang akan menimpa ke atas kaumnya. Isteri  Nabi Luth sebenarnya merasa ragu-ragu kebenaran apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Luth.

Setelah Nabi Luth, anak gadisnya serta pengikutnya melepasi batas sempadan kota Sa’dum, ketika fajar menyinsing bergetarlah bumi dengan amat dasyat sekali. Getaran tersebut didahului dengan gempa bumi yang kuat dan keras dengan disertai angin kencang dan hujan batu sijjil, untuk menghancurkan dengan serta merta kota Sa’dum bersama-sama isteri Nabi Luth serta penghuninya yang ingkar.

Firman Allah swt bermaksud:

“Ketika malaikat melihat Luth dalam kesusahan lalu mereka berkata: “Hai Luth! Sesungguhnya kami utuskan Tuhan ke mari, untuk menjagamu dari kejahatan mereka, maka keluarlah dari negeri ini pada malam hari berserta ahlimu, dan janganlah seorang pun antara kamu melihat ke belakang. Kamu semua akan selamat, kecuali isterimu sendiri. Ia akan ditimpa seksaan, sedang azab itu datangnya waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat.” (Hud: 81)

Dengan perintah tersebut yang jelas datangnya dari Tuhan, maka keluarlah Nabi Luth berserta ahlinya iaitu orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah. Kemudian tidak berapa lama datanglah seksaan Tuhan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran bermaksud:

“Tatkala datang perintah Kami. Kami jadikan yang tinggi menjadi rendah, dan Kami jatuhkan batu dari tanah yang keras di atasnya berturut-turut.” (Hud: 82)

“Lagi diberi tanda pada sisi Tuhan engkau. Tiadalah seksa itu terjadi, kecuali untuk orang yang aniaya?” (Hud: 83)

Demikianlah negeri Nabi Luth dihancurkan oleh Allah, dan sebelum negeri dihancurkan, maka Nabi Luth dan kaumnya yang beriman diberitahu dahulu untuk dikeluar dari negeri itu, agar terhindar dari azab Allah.

No comments:

Post a Comment