Monday, November 22, 2010

Syarikat Sendirian Berhad

Syarikat Berhad yang hendak dibincangkan ialah ialah Syarikat Berhad menurut saham. Ianya terdiri daripada dua jenis iaitu Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad.

Syarikat Sendiri Berhad
 1. Milikan – Syarikat ini boleh dibentuk oleh 2 orang dan maksimum Seramai 50 orang sahaja.
 2. Penubuhan – Penubuhan perniagaan ini mesti mematuhi perkara-perkara yang tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Syarikat mesti menggunakan perkataan ‘Sdn Bhd’ atau ‘Sendirian Berhad” di penghung namanya.
 3. Pendaftaran – Penubuhan perniagaan adalah lebih sukar jika dibandingkan dengan perniagaan lain. Prosedur Penubuhan mestilah mematuhi perkara-perkara yang tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Ia mempunyai nama asing di atas namanya sendiri.
 4. Modal – Modal yang terkumpul bagi Syarikat Sdn.Bhd adalah lebih besar jika dibandingkan dengan jenis perniagaan lain. Modal dikumpul menerusi pernerbitan saham. Syarikat dilarang membuat pelawaan kepada orang ramai untuk mohon beli sebarang saham.
 5. Agihan keuntungan dan kerugian – Segala keuntungan syarikat adalahg hak milik syarikat. Pemegang saham akan memperolehi agihan keuntungan syarikat menerusi pembayaran dividen
 6. Hayat perniagaan – Jangka hayat perniagaan ini lebih terjamin. Ianya tidak bergantung kepada ahli-ahli di mana perniagaan akan tetap wujud walaupun berlaku perubahan atau kematian ahli.
Kelebihan Syarikat Sendirian Berhad
 1. Mudah mendapatkan sumber kewangan melalui pertukaran hak milik saham atau dari institusi kewangan.
 2. Semua Pemegang saham dilindungi undang-undang
 3. Pemegang saham tidak dibebankan dengan pengurusan perniagaan. Tanggungan ahli-ahli syarikat adalah terhad kepada modal syarikat yang disumbangkan.
 4. Jangka hayat perniagaan tidak bergantung kepada usia ahli-ahlinya.
 5. Mempunyai potensi yang lebih luas untuk berkembang.
 6. Syarikat boleh mendeakwa dan didakwa atas namanya kerana ianya merupakan entity yang berasingan.

Kekurangan Syarikat Sendirian Berhad
 1. Saham syarikat tidak boleh dijual beli di pasaran saham
 2. Syarikat tertakluk kepada cukai perniagaan syarikat
 3. Penyata Kewangan syarikat perlu audit oleh juruaudit bertauliah yang dilantik dan dokumen-dokumen mestilah lengkap dan dikemaskinikan.
 4. Orang ramai boleh mengetahui hal ehwal kewangan syarikat.
 5. Kos penubuhan yang tinggi.
 6. Syarikat ini perlu mematuhi semua  peruntuk dalam Akta Syarikat 1965.

No comments:

Post a Comment