Monday, January 10, 2011

Kajian Gelagat Pengguna Dalam Penyelidikkan Pemasaran

Skop kajian pengguna merangkumi
 • Kajian siapa yang membeli
 • Apa yang dibeli
 • Mengapa sesuatu produk dibeli, bagaimana pengguna membeli, di mana pengguna membeli dan beberapa kerap pengguna membeli.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan belian oleh pengguna ialah;
 • Faktor sosial
 • Faktor peribadi
 • Faktor ekonomi
 • Faktor psikologi
Faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna;
 • Budaya
 • Sub-budaya
 • Kelas sosial
 • Kumpulan Keahlian rujukan dan anpirasi
 • Keluarga
Faktor dalaman atau psikologi yang mempengaruhi gelagat pengguna;
 • Persepsi
 • Pembelajaran
 • Personaliti
 • Sikap
 • Motivasi
Jenis-jenis keputusan pembelian;
 • Penyelesaian masalah ekstensif
 • Penyelesaian masalah terhad
 • Penyelesaian masalah rutin
 • Proses pembelian barangan pengguna (mengenalpasti, mencari maklumat, menilai alternatif, membuat pembelian dan gelagat selepas belian)
Penyelidikan pemasaran adalah untuk memperolehi maklumat dan ia boleh diperolehi melalui;
 • Tekanan persaingan
 • Meluaskan pasaran
 • Kos pemasaran yang tinggi
 • Jangkaan consumer yang semakin meningkat

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers