Saturday, January 29, 2011

Pembiasaan Kencing Berdiri Mempengaruhi Tingkah Laku Yang Kurang Sopan.


Islam telah mengajar umatnya memiliki ciri-ciri akhlak yang baik dengan mematuhi adab-adab dalam semua keadaan termasuklah bersuci. Amalan kencing berdiri bukan sunnah Rasulullah SAW. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah bahawa sesiapa yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW kencing berdiri janganlah mempercayainya sesungguhnya Rasullullah SAW kencing dengan cara duduk. Hadis riwayat Al-Tarmizi. Dalam hadis lain riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa harus kencing berdiri bagi orang yang uzur. Pembiasaan kencing berdiri mempengaruhi tingkah laku yang kurang sopan.

Sumber: http://www.masjidnegara.gov.my/

No comments:

Post a Comment