Monday, January 31, 2011

Peranan Kecerdasan Emosi Mengembangkan Kerjaya


Untuk berjaya dalam kerjaya, ternyata tidak cukup hanya cerdas fikiran sahaja. Kita dapa lihat orang yang berjaya dalam kerjaya bukanlah tergolong daripada orang yang pintar sahaja. Kita juga ada melihat orang yang pintar hanya pandai mengkritik pendapat orang lain sahaja. Sebaliknya orang pandai memberi perhatian perasaan orang lain, sedia menegur dan ditegur, bertolak ansur dan berfikiran positif, kerjayanya mudah berkembang dan berjaya. Orang yang demikian ialah orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi.

Kecerdasan emosi ialah salah satu kepintaran yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam mengawal perasaan dan emosinya dengan baik terhadap dirinya serta orang lain. Ia akan mampu membezakan perasaan dan emosi, dan kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk membimbing fikiran dan tindakannya (Salovey & Mayer, 1990). Menurut Goleman (1989), secara konsep, kepintaran jenis ini mampu melengkapi fikiran. Menurutnya lagi kejayaan dalam bekerja bukanlah ditentukan oleh fikiran sahaja.

Kecerdasan Emosi boleh ditingkatkan, dan dapat dirasakan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Banyak ahli psikologi berpendapat kecerdasan emosi yang tinggi akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas kerjaya. Setidak-tidaknyanya ada lima dimensi yang amat berpengaruh dalam membangunkan kecerdasan emosi, iaitu:
  1. Memahami emosi-emosi sendiri
  2. Mampu mengelola emosi-emosi sendiri
  3. Memotivasi diri sendiri
  4. Memahami emosi-emosi orang lain
  5. Mampu membina hubungan sosial
Kejayaan merupakan proses beransur-ansur, bukan berlaku sekelip mata. Kecerdasan emosi itu penting, individu yang mempunyai kecerdasan emosi akan menjadi lebih baik setiap hari. Orang yang lebih baik setiap hari sedang membina kerjaya yang cemerlang.

No comments:

Post a Comment