Thursday, March 11, 2010

Competency Based Training and Instruction (CBT-I)

Sebelum seseorang individu memulakan kehidupan mereka sebagai seorang profesional, mereka telah menjalani pelbagai pengalaman, latihan dan pengetahuan. Bermula dari pra-sekolah dan berterusan hingga ke tahap akademik atau vokasional yang tinggi, kita telah dididik pelbagai guru dan jurulatih dengan bermacam-macam teknik dan pendekatan. Semua pakar di dalam sistem pendidikan juga telah pun pernah melalui proses ini sebagai pelajar.

Menurut pakar dalam membina modul pambelajaran dan latihan telah mengenalpasti terdapat tiga teknik dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran pelajar, iaitu

1. Education

Satu kaedah am untuk mendapatkan ilmu yang akan mempersiapkan pelajar untuk sesuatu tugas atau keinginan mereka di masa hadapan. Ia selalu dikaitkan dengan persekolahan formal atau akademik.

2. Trainning
 
Merupakan satu kaedah mendapatkan ilmu dan kemahiran yang hasilnya ialah sesuatu prestasi yang khusus. Trainning biasanya akan membantu para pelajar melakukan sesuatu tugas yang baru dalam tugas semasa mereka atau membantu melaksanakan tugas sedia ada dengan cara yang berbeza dan lebih baik.

3. Instruction

Mengembelengkan kedua-dua education dan trainning untuk membantu pelajar memperolehi ilmu dan kemahiran yang baru untuk digunakan masa kini dan hadapan.
Bagaimana CBT-I dikatakan berbeza dengan pembelajar konvensional.
Perkataan Competency Based Trainning and Instruction bermakna pada akhir sessi para pelajar mampu meleksanakan tugas, atau menggunakan sesuatu set maklumat dengan cekap sekali. CBT-I direka dan disampaikan dalam satu kaedah yang membolehkan pelajar mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dengan cekap dan berkesan.
Oleh itu, melalui kaedah CBT-I ia dapat membantu guru merancang dan mereka bentuk trainning dan instruction memadankan beberapa keperluan, bagi menghasilkan P&P yang lebih berkesan dan bermakna.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers