Saturday, April 10, 2010

Darjah Kecerdasan Interpersonal

    Darjah kecerdasan interpersonal ini ialah kebolehan seseorang berinteraksi dan memahami kemahuan, motivasi, perasaan, fikiran dan perlakuan orang lain. Islam amat mementingkan hubungan sosial yang baik sesama manusia dan kehidupan seharian sama ada dalam keluarga, persatuan atau organisasi.

    Para pendidik dan ibu bapa perlu menyemai dan mengembangkan benih kasih saying dalam diri anak-anak supaya mereka mampu hidup dengan manusia lain dalam usahanya membentuk keluarga dan hidup bermasyarakat. Dalam konteks pembelajaran optimum seseorang pelajar perlu menguasai darjah kecerdasan ini supaya boleh menyesuaikan diri dengan rakan sebaya dan mampu belajar secara kumpulan.

    Darjah kecerdasan interpersonal atau kemahiran bermasyarakat ini boleh dipertingkatkan melalui latihan. Antaranya termasuklah seperti berikut:

  1. Tingkatkan diri supaya boleh berkomunikasi dengan baik.
  2. Gunakan masa sekurang-kurang 15 minit setiap hari untuk berlatih mendengar dengan aktif dengan keluarga atau rakan yang baik.
  3. Cuba temui seorang kawan baru pada setiap hari atau pada setiap Minggu.
  4. Ambil peranan sebagai pemimpin dalam kumpulan yang anda terlibat di tempat kerja atau di tempat belajar.
  5. Ambil kursu komunikasi yang berkesan.
  6. Selalu adakan perhimpuna keluarga di rumah anda untuk berbincang atau bertukar-tukar fikiran.
  7. Baca buku-buku berkaitan dengan hubungan antara manusia.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers