Thursday, April 29, 2010

Definisi Keusahawanan


Keusahawanan adalah di antara perkara yang terpenting kepada individu, keluarga, pembangunan masyarakat, pembangunan negara serta agama. Ianya merupakan satu bidang ilmu yang rangkumi unsur-ussur sikap, kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan perniagaan dan perusahaan.

Menurut Yap Putih (1989), keusahawanan dikatakan sebagai satu kebolehan, kemampuan, dan kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara berikut:

  • Mengenalpasti peluang perniagaan.
  • Mengendalikan usaha perniagaan yang menguntungkan dirinya sendiri dan orang ramai
  • Mendapatkan kekayaan dengan cara berusaha memenuhi keperluan masyarakat.
  • Mengambil risiko yang telah diperhintungkan.
  • Mentadbir dan menggunakan faktor-faktor pengeluaran bagi menghasilkan pembangunan ekonomi dan kebajikan sosial.
  • Sentiasa berusaha dan bersedia untuk membuat pembaharuan yang boleh meningkatkan daya pengeluaran dari masa ke semasa.
Secara ringkasnya boleh dinyatakan bahawa keusahawanan sebagai kualiti manusia yang bukan sahaja mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri tetapi ia dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberi sumbangan kepada orang lain. Ia merupakan proses mewujudkan dan mengurus perniagaan untuk mencapai objektif yang dihajati.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers