Monday, April 5, 2010

Lima Langkah Asas Membina Alat Pentaksiran Yang Baik


Sekiranya anda mahu membina alat pentaksiran yang sesuai dan efektif, anda perlu mengambil masa bagi tujuan persediaan dan pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan tugasan kerja. Kita perlu mematuhi langkah berikut;

Langkah 1: Ambil satu "copy" unit kompentsi (modul) yang berkaitan dengan pentaksiran yang akan dijalankan, pastikan setiap pelajar telah mempelajari unit kompetensi tersebut. Sekiranya anda ingin mengumpul semua unit kompetensi dalam satu pentaksiran keseluruhan, anda haruslah memastikan, anda masih boleh menilai setiap eleman dalam setiap kompetensi, ia bermaksud anda mesti menghakimkan apa yang telah pelajar mempelajari kompetensi tersebut. Kriteria Tambahan dalam alat pentaksiran haruslah terdapat ciri nilai contohnya nilai murni, haruslah melibatkan perkembangan industri dan perkembangan semasa (teknologi)

Langkah 2: "Highlight" aspek madatori alat pentaksiran yakni elemen, kreteria prestasi, petunjuk evedens, julat pembolehubah dan kunci kompetensi.

Langkah 3: Keperluan tambahan bagi memastikan pekara-pekara yang ditaksiran hendaklah mengikut konteks yang berkaitan serta relevan dengan kumpulan pelajar yang ditaksir, termasuk persekitaran di mana pentaksiran yang dijalankan, peluang mengumpul evidens, maklumat pendekatan yang lengkap dan masa yang diperlukan untuk tujuan pentaksiran.

Langkah 4: "Sila Beri Perhatian"
  • Bagaimana, di mana dan bila setiap elemen yang ditaksir.
  • Bagaimana pencapaian keseluruhan kompetensi dihakimi.
  • Bagaimana pencapaian yang akan ditunjukkan.
  • Apakah jenis evidens yang diperlukan untuk mematuhi semua bahagian kompetensi yang akan ditaksir.
  • Siapakah yang mengesahkan kualiti alat pentaksiran.
Langkah 5: Senaraikan setiap keperluan alat pentaksiran yang anda rasakan sesuai digunakan semasa menguruskan pentaksiran yang akan dijalankan.

Apa yang penting, anda haruslah memastikan setiap kompetensi dan tugas telah pelajar mempelajari sebelum pentaksiran dilakukan. Ini adalah bagi memastikan alat pentaksiran anda sah, boleh percaya dan adil.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers