Monday, April 26, 2010

Nabi Adam a.s. Dijadikan Khalifah Di Bumi


Pada waktu Allah akan menciptakan Nabi Adam, beliau memberitahukan kepada Malaikat. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran bermaksud:

    "Dan (ingatlah) takkala Tahunmu berkata kepada malaikat:'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata: Apakah Engkau mahu menjadikan makhluk yang akan membuat bencana padanya dan akan mengadakan pertumpahan darah, padahal kami berbakti dengan memuji Mu dan memuliakan Mu. Ia (Allah) berkata: 'Sesungguhnya Aku amat mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 30)

Segala sesuatunya memang sudah menjadi rencana Allah, demikian pula tentang dikeluarkannya Nabi Adam dari syurga juga telah ditentukan oleh Allah untuk dijadikan khalifah di bumi ini. Seorang yang akan menjadi khalifah atau pemimpin, tentulah harus mempunyai ilmu yang banyak. Maka kepada Adam, Allah memberikan beberapa pelajaran dan pentunjuk, sehingga Nabi Adam menjadi orang pandai, Namun demikian yang diberikan Allah kepada Adam sudah tentu terbatas, sebagaimana firman Allah bermaksud:

    'Tidaklah Aku berikan ilmu kepada kamu (Manusia)kecuali sangat sedikit sekali." (Al-isra:85)
Selain Nabi Adam a.s. mengetahui nama-nama segala benda yang ada disekitarnya, maka Allah mengumpulkan malaikat, dan bertanya kepada merekan tentang nama benda-benda itu, tetapi malaikat-malaikat itu tidak mengetahuinya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran sebagai bermaksud:

    "Dan Ia (Allah) telah mengajarkan kepada Adam keterangan-keterangan itu semuanya, kemudian Ia (Allah) tunjukkan benda-benda itu kepada malaikat seraya berkata: 'Beritahukanlah kepada Ku keterangan-keterangan (bagi benda-benda) ini, jika memang kamu mekhluk yang benar,"
    "Mereka menjawab: 'Maha suci Engkau! kami tidak mempunyai pengetahuan melainkan apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami, kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Bijaksana."(Al-Baqarah: 31-32)

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers