Monday, August 23, 2010

Menilai daya kemungkinan idea di peringkat awal


Undang-undang

Idea-idea yang dicadangkan perlulah sah dari segi undang-undang. Adakalanya sesebuah perniagaan itu dapat menghasilkan keuntungan tinggi, tetapi ianya tidak sah dari segi undang-undang. Contohnya penjualan CD cetak rompak. implikasi perniagaan tidak sah (melanggar undang-undang) ialah ianya tidaka dapat didaftarkan dan tidak layak memohon bantuan dan pinjaman dari mana institusi kewangan. Oleh itu anda perlu memastikan perniagaan anda sah disisi untdang-undang.

Pesaing

Faktor pesaing perlulah difikirkan oleh seseorang usahawan dalam menentukan jenis perniagaan yang hendak dijalankan. Sekiranya anda memilih idea perniagaan yang masih belum dipolopori oleh orang lain, ini akan membantu anda mengawal harga dipasaran dengan lebih mudah, seterusnya perniagaan anda cepat meningkat maju. Sekiranya anda ingin membina perniagaan yang mempunya daya saing yang tinggi, anda perlu membaut kajian yang mendalam supaya produk yang anda keluarkan mempunyai kelebihan tersendiri dan digemari oleh pengguna.

Risiko

Anda perlu mengenal pasti risiko-risiko yang bakal dihadapi supaya anda bersedia menghadapinya dari segi mental dan kewangan. Kajian-kajian haruslah dilakukan secara terperinci dan berhati-hati, usahawan haruslah membuat pertimbangan yang rasional sama ada idea perniagaan tersebut boleh diteruskan atau tidak. Risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh usahawan biasanya ialah seperti berikut;
  1. Susah atau senang untuk menceburi bidang perniagaan yang dijalankan.
  2. Besar atau kecil modal yang perlu dilaburkan
  3. Keperluan sumber tenaga
  4. Potensi produk untuk menembusi pasaran.
Pada amnya terdapat dua jenis risiko yang besar yang perlu diberi perhatiaan
  1. Risiko perniagaan
  2. Risiko kewangan.
Modal

Dalam usaha mencari modal untuk melancarkan sebuah perniagaan, seseorang usahawan akan menghadapi banyak masalah. Modal yang diperlukan untuk memulakan sesuatu pernigaan merupakan modal berisiko tinggi. Terdapat tiga jenis modal diperlukan untuk menjalankan perniagaan
  1. Modal tetap: modal untuk membeli aset-aset tetap.
  2. Modal kerja: merupakan tabung sementara perniagaan
  3. Modal tumbuhan: modal yang diperlukan apabila pernigaan ingin dikembangkan atau mengubah hala tuju.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers