Sunday, August 29, 2010

Konsep Kecerdasan EQ

Ahli psikologi Peter Salovery dari Universiti Harvard dan John Mayer dari Universiti New Hampshire pertama kali menggunkan konsep ini dalam tahun 1990. Dr. Daniel Goleman dari Universiti Havard telh menulis buku berjudul Emotional Intelligence (EQ) dalam tahun 1995. Sebenarnya EQ ini bukanlah suatu konsep baru. Semenjak 1920 lagi seorang ahli psikologi terkemuak E.L. Thorndike telah mencadangkan supaya kebolehan untuk memahami orang lain dan bertindak secara bijak dalam hubungan antara manusia perlu diberi perhatian dalam pendidikan. Cadangan itu adalah merupakan konsep kecerdasan emosi untuk menentukan ketinggian IQ seseorang.

Pada mulanya cadangan itu disambut baik oleh ahli-ahli psikologi barat, tetapi dalam tahun 1960, konsep itu muloa diabaikan dan dianggap sebagai suatu konsep yang tidak praktikal kerana dipengaruhi oleh teori-teori IQ dan buku-buku teks ujian darjah kecerdasan. Akhirnya pendidikan lebih menekankan dalam kecekapan kognitif pelajar daripada kebolehan dalam aspek afektif. Kurikulum dan sistem pendidikan menjurus kepada kecekapan kognitif dan menekankan domain hemifera kiri otak yang berasaskan pemikiran rasional dan saintifik. Antara implikasi yang dapat diperhatikan ialah;

  • Sistem pendidikan kurang berjaya membentuk individu yang beraklak mulia dan sepadu dari segi rohani, akal, jasmani dan sosial.
  • Wujud berbagai gejala sosial di kalangan golongan remaja dan dewasa.

Para penyelidik di negara ini khususnya yang telah menyedari implikasi ini dan cuba memikirkan suatu paradigma pendidikan yang lebih seimbang untuk membangunkan manusia yang berjaya dan beraklak mulia. Pendidikan di negara ini perlu memberikan asas yang kukuh kepada pembentukan EQ kerana kecerdasan IQ semata-mata bukanlah menjadi kayu pengukur kepada kejayaan seseorang pelajar. Sebaliknya, kecerdasan emosi atau EQ perlu ditekankan dalam bentuk yang lebih menyeluruh untuk melahirkan pelajar yang lebih seimbang. Oleh itu adalah menjadi tanggunjawab seseorang guru memahami konsep EQ, agar falsafah pendidikan negara benar-benar dapat direalisasikan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers