Monday, August 30, 2010

Menggubal Item

Mengubal item mestilah berdasarkan sukatan palajaran dengan mengambil kira kehendak JPU dari segi kandungan dan kemahiran yang hendak diuji. Secara umumnya, kriteria yang perlu ada pada seseorang penggubal ialah;

  1. Menguasai isi kandungan sukatan pelajaran, termasuklah kesedaran tentang sebarang kesukaran yang dihadapi oleh pelajar untuk mengusai mata pelajaran, kesedaran tentang kekeliruan atau kesilapan lazim dibuat pelajar dan kesedaran tentang kesukaran bandingan antara tajuk-tajuk yang ada. Kesedaran ini penting kerana sampel soalan perlu didasarkan pada kesukaran bandingan yang ada supaya kertas soalan tidak menjadi terlalu mudah atau terlalu susah.
  2. Mempunyai objektif pendidikan yang rasional supaya dapat membezakan antara perkara penting diketahui oleh pelajar dengan perkara yang remeh temeh yang tidak perlu diuji.
  3. Memahami dan menyedari tahap pendidikan pelajar supaya soalan yang dibina dapat disesuaikan dengan kemampuan mental pelajar tanpa menjejaskan standard soalan. Ini penting untuk mengelakkan sebarang perkara yang menimbulkan sebarang keraguan atau perkara di luar liputan sukatan pelajaran.
  4. Mahir dalam perhubungan verbal supaya soalan yang ditulis tepat maknanya secara eksplisit dan implisit dan betul jalan bahasanya (kesilapan tafsiran terhadap item adalah kerana penggunaan kata-kata atau ungkapan yang kurang tepat).
  5. Mahir dalam teknik menulis item dengan menggunakan imaginasi dan daya cipta sendiri.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers