Tuesday, August 24, 2010

Rancangan Perniagaan

Rancangan perniagaan adalah satu dokumen bertulis di antara 25 hingga 40 mukasurat yang menerangkan tentang.

  • Pernigaan atau projek yang akan dijalankan, hala tuju perniagaan dan bagaimana ia akan berkembang secara menyeluruh.
  • Kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yang akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagaan
  • Ramalan-ramalan, jangkaan-jangkaan dan cara perlaksanaan strategi perniagaan.

Sesetengah pihak menggunakan nama-nama lain untuk Rancangan Perniagaan diantaranya adalah pelan induk perniagaan, kertas kerja, kertas projek atau propektus. Rancangan perniagaan merupakan peta yang akan menentukan arah tuju syarikat dan strategi bagaimana kejayaan dicapai oleh usahawan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers