Wednesday, June 9, 2010

Hidayah Allah

Sesudah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan telah berketurunan, maka Allah memberikan hidayah atau petunjuk jalan yang benar, supaya hidup manusia ada dalam ketenteraman dan aman. Firman Allah maksudnya:

    "Maka jika datang kepadamu hidayah (agama) daripadaKu, maka barang siapa mengikuti hidayahKu, nescaya tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersusah hati."Hidayah merupakan suatu petunjuk jalan yang benar dan lurus, adil dan jujur, buat menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan selamat di akhirat. Hidayah Allah itu mencakupi segala segi kehidupan manusia di dunia ini, dan diajarkannya cara beribadat kepadanya.

Dengan ini selamatlah jiwa manusia daripada percaya dan menyembah kepada makhluk, benda dan segala macam khurafat. Hidayah Allah itu juga menunjukkan bagaimana hendak bergaul sesama manusia dan makhluk lain, hidup bergotong royong, rukun dan damai serta saling bantu membantu.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers