Thursday, June 24, 2010

Tanggungjawab Sosial Dalam Keusahawanan Terhadap Negara


  1. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk
  2. Membantu meningkatkan taraf hidup penduduk
  3. Mewujudkan lebih banyak kemudahan infrastruktur pendapatan negara
  4. Meningkatkan taraf ekonomi dan menambahkan pendapatan negara
  5. Mempelbagaikan ekonomi negara agar bergantung kepada sektor ekonomi sahaja.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers