Sunday, June 6, 2010

Konsep Islam, Iman dan Ihsan


Islam
 1. Mentauhidkan Allah, patuh, tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman kepada ajaran-ajaran Allah s.w.t. yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.
 2. Mengakui tentang keEsaan Allah s.w.t.
 3. Melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya.
 4. Mengerjakan dengan sempurna semua rukun-rukun Islam yang difardukan serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Iman
 1. Membenarkan dengan hati dan berikrar dengan lisan serta beramal dengan ajaran-ajaran Allah s.w.t. yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.

 2. Seorang yang beriman mesti melibatkan 3 unsur:
  • Mengakui dalam hati bahawa Islam adalah agama benar.
  • Menyatakan dengan lidahnya bahawa Islam adalah agama benar.
  • Mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam syariat Islam.
 3. Mesti memahami serta menghayati rukun-rukun Iman dengan penuh yakin meliputi kepercayaan tentang keEsaan Allah, kewujudan para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhirat seta qada dan qadar.
Ihsan
 1. Melakukan ibadat dengan khusyuk, iklas dan yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi apa yang kita lakukan.
 2. Melakukan ibadat dengan iklas semata-mata kerana Allah.
 3. Melakukan ibadat dengan teratur dan sempurna.
 4. Merasa nikmat dan keseronokan semasa melakukan ibadat.
 5. Sentiasa mengingati Allah dan memujiNya dan menyedari Allah sentiasa mengawasi.

 6. Antara sifat-sifat orang muslimin:
  • Mendirikan solat pada waktu malam dan akhir malam
  • Memberikan sebahagian harta kepada orang miskin bagi memenuhi keperluan mereka.
  • Jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta.
  • Mengikuti semua ajaran Rasulullah s.a.w.
  • Sentiasa memberi kemaafan.
  • Sabar. 
Dalil Islam, Iman dan Ihsan

    Dari Umar Ibn Khattab r.a. katanya: Pada suatu hari, di dalam masa kami sedang duduk di sisi Rasulullah s.a.w., tiba-tiba muncul kepada kami seorang Lelaki putih melepak pakaiannya, hitam rambut legam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda perjalanan (sebagai seorang pengembara), dan tidak ada seorang pun dari kami mengenalinya, (demikian halnya) sehinggalah ia duduk mengadap Nabi Muhammad s.a.w., lalu ia menemukan kedua lututnya kepada kedua lutut Baginda sambil meletakkan kedua tapak tangannya atas kedua pehanya serta berkata: "Wahai Muhammad! Berilah tahu kepadaku, tentang (dasar-dasar) Islam?" Maka Rasulullah s.a.w. menerangkan (dasar-dasar). "Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah (meyakini serta menerangkan kebenaran) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dapat engkau mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta berpuasa pada bulan Ramadhan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya." (Mendengar penerangan Baginda yang demikian) ia berkata: "benarlah apa yang engkau katakan itu." Kata Umar: Maka kami merasa hairan terhadap orang itu – ia bertanya kepada Baginda dan ia juga mengesahkan benarnya (sebagai seorang yang mengetahui perkara yang ditanyai itu), kemudian ia bertanya lagi: "Berilah tahu kepadaku tantang iman". Nabi s.a.w. menerangkan: "(Iman itu ialah) engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya serta hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir (yang ditentukan oleh Allah) baik dan buruknya". Mendengarkan yang demikian) ia berkata: "benarlah apa yang tuan katakan itu". Kemudian ia bertanya lagi: "Berilah tahu kepadaku tentang Ihsan?" Nabi Muhammad s.a.w. menerangkan: "(Ihsan itu ialah) engkau mengerjakan ibadat kepada Allah Taala seolah-olah engkau melihatNya (memerhatikan keadaanmu) sekiranya engkau tidak dapat melakukan yang demikian maka ingatlah bahawa Allah s.w.t. tetap melihat keadaanmu". (Riwayat Muslim)

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers