Sunday, June 6, 2010

Punca Idea Untuk Penulisan Item

Dalam keadaan sebenar tidak ada Penghasilan idea secara automatic bagi menulis item. Ianya mesti dicipta/direka dan dalam proses ini peluang idea timbul atau insprasi adalah mustahak. Proses mengujudkan idea ini hendaklah dirangsang melalui bahan-bahan seperti buku teks, buku rujukan, garis panduan kursus, pernyataan objektif mata pelajaran, jurnal, makalah, gambar rajah, model, ujian atau kertas soalan tahun lepas yang boleh dijadikan sumber idea untuk menulis item.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers