Tuesday, June 8, 2010

Tanggungjawab Sosial Dalam Keusahawanan Terhadap Kakitangan


  1. Sentiasa menjaga kebajikan kakitangan
  2. Memberi gaji yang secukupnya
  3. Tidak menindas dan sentiasa memberi tunjuk ajar kepada kaki tangan
  4. Mengadakan kursus dan latihan kepada kakitangan
  5. Memberi ganjaran seperti bonus, elaun dan kemudahan am seperti cuti khas, cuti sakit dan lain-lain lagi
  6. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pekerja yang berdedikasi dan beretika

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers