Friday, June 4, 2010

Kajian ilmiah moden akui kebenaran Islam


AKHIR-akhir ini, sebuah jurnal kedoktoran ilmiah Antarabangsa mengenai jantung (International Journal of Cardiology) memaparkan kajian berjudul The heart and cardiovascular system in the Quran and Hadeeth (jantung dan sistem jantung dalam al-Quran dan hadis.

Ini termasuk kajian terbaharu dan lengkap. Kajian itu ditulis oleh Marios Loukas, Yousuf Saad Shane Tubbs dan Mohamadali Shoja. Penulis pertama, Marios Loukas ialah seorang profesor di St. George University dengan bidang jantung, teknik dan anatomi pembedahan, arteriogenesis hingga pendidikan perubatan.

Mungkin penting untuk diketahui di sini, bahawa kata heart dalam dunia kedoktoran bererti jantung, bukan hati. Adapun 'hati' dalam kedoktoran adalah liver. Kerana itu qalb dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh penulis kajian tersebut menjadi heart yang dalam bahasa Melayu bererti jantung.

Dalam kata pengantarnya, penulis menjelaskan kemajuan ilmu kedoktoran sekarang nampaknya melupakan sumbangan teks-teks agama, salah satunya adalah al-Quran dan hadis.

Sebaliknya beliau menyebut gambaran yang tepat tentang struktur anatomi, prosedur bedah, karakteristik fisiologi dan pengubatan perubatan, Found within the Quran and Hadeeth are accurate descriptions of anatomical structures, surgical procedures, physiological characteristics, and medical remedies.

Kajian itu ditulis sebagai reviu atau rangkuman untuk menyajikan secara tepat sumbangan al-Quran dan hadis dengan fokus khusus pada sistem jantung.

Setelah menyebutkan sejarah singkat al-Quran dan hadis, Loukas menjelaskan perbezaan kontras dalam Islam dan Kristian mengenai hubungan antara agama dan sains.

Dalam sejarah Kristian di abad pertengahan dan masa Renaissance, pengaruh gereja melumpuhkan perkembangan sains, bahkan jika pengamatan sains tersebut sebenarnya didukung oleh perhitungan dan pemikiran rasional.

Sementara sains di era kejayaan Islam berkembang luas disebabkan ajaran Islam mendorong dan mendukung kemajuan sains. Selain itu, dalam Islam pencarian ilmu pengetahuan merupakan bahagian dari ibadat kepada Tuhan.

Kajian itu menjelaskan tentang pandangan umum mengenai pengubatan dalam al-Quran dan hadis. Di antaranya, Allah SWT yang menciptakan penyakit dan setiap penyakit itu ada ubat dan metod penyembuhannya. Suatu penyakit yang sembuh kerana izin Allah.

Ada dua macam perlakuan untuk proses penyembuhan suatu penyakit, iaitu secara spiritual dan fizikal. al-Quran menyebut penyakit bukan hanya penyakit fizikal, namun juga penyakit yang tersembunyi seperti keraguan, kotoran keimanan, kemunafikan, tidak beriman serta dusta.

Selain penyakit batin tersebut, al-Quran dan hadis juga mendiskusikan beberapa penyakit fizikal seperti sakit perut, demam, penyakit kusta, dan penyakit mental. Di antara ubat yang mujarab adalah madu kerana mengandungi gula, vitamin dan anti mikrob. Seterusnya al-Quran berbicara tentang makanan yang haram seperti bangkai, darah, daging babi serta yang disembelih tidak atas nama Allah.

Mengenai sistem jantung, darah dan pengedarannya, penulis menyebut tentang suatu ayat al-Quran yang menyatakan bahawa: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Qaaf: 16)

Ini menunjukkan kaitan antara Allah dengan hamba-Nya, sekali gus mengisyaratkan pentingnya pembuluh darah di leher dan hubungannya dengan jantung manusia.

Panjang lebar, penulis kajian itu mengupas mengenai jantung, penyakit yang berkaitan dengan jantung, serta sumbangan al-Quran dan hadis bagi dunia perubatan.

Al-Quran juga menyebut ada juga kelompok manusia berdasarkan keadaan heart iaitu orang yang beriman yang memiliki hati yang hidup, orang kafir yang memiliki hati yang mati, dan orang munafik yang ada penyakit dalam hati.Justeru itu Marios Loukas menyatakan bahawa heart memiliki dua bentuk, iaitu spritual heart dan physical heart.

Ia juga menyebut ulama membahagi dua jenis penyakit dalam spiritual heart, iaitu syubhat dan nafsu syahwat.

Menurutnya, secara tidak langsung gaya hidup manusia yang dikehendaki Allah, mengurangkan risiko kemungkinan penyakit jantung seperti melakukan aktiviti spiritual, makan secukupnya, bekerja secara fizikal, tidak marah dan iri hati, menjauhkan keserakahan serta menjauhkan diri daripada makanan dan minuman yang dilarang. Termasuk pula bahasan gerakan-gerakan solat (berdiri, sujud, duduk) yang berhubungan dengan kesihatan.

Sehingga dibahas pula larangan Islam untuk menggunakan alkohol bagi khamar (arak) yang boleh ditinjau daripada segi kesihatan.

Di bahagian kesimpulan, penulis menyatakan al-Quran dan ucapan Nabi SAW adalah teks agama, spiritual dan sekali gus saintifik, serta memberikan pengaruh bagi ilmu perubatan dan anatomi.

Penulis juga menyatakan, jantung sesungguhnya berisi unsur hati, kecerdasan dan emosi, sebagaimana juga unsur fizikal tubuh yang dapat mengalami sakit, seperti pembekuan darah dan lain-lain.

Beliau juga mengatakan saintis Eropah di abad pertengahan gagal mengambil manfaat daripada Islam, disebabkan beberapa kemungkinan di antaranya proses penterjemahan yang menyeleweng.

Oleh IBRAHIM ABDULLAH
Sumber: http://www.utusan.com.my/

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers