Wednesday, June 9, 2010

Nabi Ibrahim a.s. Mencari Tuhan


Sejak kecil Nabi Ibrahim telah mendapat petunjuk Tuhan. Setelah melihat keadaan orang-orang yang menyembah patung-patung itu, timbul pertanyaan dalam hatinya. Bagaimana suatu benda yang diperbuat dari kayu, logam dan sebagainya mereka sembah. Padahal patung-patung itu tidak boleh melihat, mendengar, berbicara, mahupun memberi pertolongan kepada mereka yang menyembah-nyembah. Kerana itu timbul pemikiran untuk mencari Tuhan yang menjadikan semua binatang-binatang seperti unta, kambing dan kibas-kibas. Nabi Ibrahim a.s. bertanya dalam hatinya: "Siapakah yang menjadi binatang-binatang itu?"

Ketika hari sudah malam, dia melihat bulan, bintang sampai tenggelam. Pada siang hari ia melihat Matahari dari timbul hingga tenggelam, dan berkata dalam hatinya: "Aku tidak akan bertuhankan yang tenggelam itu". Demikianlah Nabi Ibrahim dengan penyelidikannya sendiri Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran bermaksud:

    "Ketika hari telah malam, Ibrahim melihat bintang, katanya: Inilah Tuhanku? Tetapi setelah dilihatnya bintang terbenam, ia berkata: Aku tidak akan bertuhankan kepada yang terbenam."
    "Sesudah itu ia melihat pula akan bulan purnama raya yang memancarkan cahayanya yang gilang gemilang ia pun berkata: Inilah Tuhanku? Tetapi setelah bulan lenyap, maka lenyap pula pendapatnya bertuhan kepada bulan itu serta berkata: Kalau tidak Tuhanku yang sebenarnya yang menunjukkan tentu aku menjadi sesat."

    "Pada waktu siang, kelihatan pula olehnya Matahari (yang lebih besar dan lebih bercahaya daripada apa-apa yang ia lihat sebelumnya), maka iapun berkata: Oh, inilah tuhanku yang sebenarnya, inilah yang paling besar. Tetapi setelah Matahari terbenam iapun berkata: Hai kaumku! Aku tidak mahu memperserikatkan tuhan seperti kamu. Aku hanya bertuhan kepada yang menjadikan langit dan bumi dengan ikhlas dan aku sekali-kali tidak mahu mempersekutukanNya." (Al-An'am: 76-79)Demikianlah Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan mempergunakan akal fikirannya, dengan memperhatikan alam sekitarnya.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers