Wednesday, June 9, 2010

Keakuran Item

 
  1. Akur Kurikulum – Perkara yang ditaksirkan di mana pentaksiran itu dilakukan (tajuk/konteks) mestilah merupakan sebahagian daripada kurikulum.
  2. Akur Spesifikasi – Perkara yang ditaksir dan di mana pentaksiran itu dilakukan (tajuk/konteks) mestilah akur dengan spesifikasi ujian diwujudkan untuk mengawal mutu kandungan ujian/kertas.
  3. Akur Peluang – Pelajar/calon mestilah diberi peluang yang mencukupi dalam mempelajari perkara yang ditaksir. Peluang boleh dirujukkan kepada kemudahan yang ada, kehadiran Pengajar, kepakaran mengajar dalam menyampaikan ilmu atau perkara yang ditaksir kepada pelajar/calon dan pengalaman harian pelajar.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers