Wednesday, June 9, 2010

Tanggungjawab Keusahawanan Terhadap Pesaing


  1. Mengamalkan persaingan secara sihat
  2. Berkongsi pendapat antara satu sama lain iaitu bagaimana cara untuk menyediakan atau memberi perkhidmatan yang terbaik
  3. Bekerjasama antara satu sama lain untuk menghasilkan atau mencipta barang yang boleh memberi faedah untuk membuat pembaharuan atau pengubahsuaian produk yang sedia ada bagi menarik perhatian pelanggan
  4. Dengan mengamalkan persaingan yang sihat antara usahawan dengan pesaing maka akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang memerlukan pekerjaan

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers