Thursday, June 10, 2010

Peranan Akidah Dalam Rumahtangga


  1. Membentuk pergaulan yang baik di antara suami isteri kerana mereka menjadikan rumahtangga Rasulullah s.a.w. sebagai model.
  2. Membentuk sikap tanggungjawab terhadap ahli keluarga kerana setiap amalan akan diberi balasan.
  3. Mendorong para suami supaya kuat berusaha mencari penghidupan kerana bekerja adalah ibadat.
  4. Meletakkan ketaatan kepada suami sebagai perkara utama dalam segala keadaan selagi tidak bertentang dengan hukum Allah.
  5. Memupuk perasaan bersyukur, redha dan qana'ah di dalam pergaulan suami isteri.
  6. Mengiktiraf dan memberi hak-hak peribadi setiap ahli keluarga.
  7. Memahami bahawa urusan isteri dan anak-anak adalah amanah dan mesti ditadbirkan dengan adil dan bijaksana.
  8. Membina perhubungan yang baik dengan ahli keluarga kedua-dua pihak.
  9. Bersikap jujur dan amanah.
  10. Berpegang kepada prinsip-prinsip kesederhanaan dalam pengurusan rumahtangga.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers