Wednesday, December 8, 2010

Ancaman Iblis Dan Fitnah Tipudayanya

Apabila nak adam diciptakan, dilengkapnya padanya hawa nafsu dan syahwat untuk mereka menikmati apa yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dan diletakkan pula padanya sifat marah untuk menolak apa yang bakal mengganggunya. Kemudian mereka diberikan akal sebagai pendidik dirinya, menyuruh mereka berlaku adil dalam urusan apa yang mesti diambil dan apa yang mesti ditinggalkan. Kemudian diciptakan syaitan baginya untuk menghasutnya membuat leluasa dalam urusan apa yang diambilnya dan apa yang ditinggalkannya.

Maka yang wajib atas orang berakal waras menjaga diri daripada musuh yang telah menyatakan pemusuhannya dari sejak zaman Nabi Adam a.s. Musuh ini telah menghabiskan semua umurnya dan daya upayanya dalam hal yang merosakkan semua urusan anak-anak Adam. Allah s.w.t. telah memrintahkan Bani Adam supaya berhati-hati daripada hasutan syaitan. Firman Allah bermaksud:

“Awas, jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu dalah musuh yang nayta bagi kamu. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu berbuat buruk dan keji (zina), dan supaya kamu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu sendiri tiada mengetahui.” (Al-Baqarah: 168-169)
 

“Syaitan itu sentiasa menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kekejian!” (Al-Baqarah: 268)

“Syaitan itu mahu menyesatkan mereka sejauh-jauh kesesatan.” (An-Nisa: 60)
 

“Hanyasanya syaitan itu hendak menimbulkan di antara kamu permusuhan dan benci-bencian dalam hal minuman keras dan bermain judi, dan menghalangi kamu mengingati Allah dan mengerjakan shalat, apakah masih kamu tidak mahu berhenti? (Al-Maidah: 91)
 

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi terang” (Al-Qashash: 15)
 

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Hanyasanya dia mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka Sa’ir” (Fathir: 6)
 

“dan jangan sampai dia (syaitan) dapat menipu kamu terhadap Allah dengan suatu penipuan.”
 

“Bukanlah Aku sudah mengingatkan kamu wahai anak Adam, supaya kamu jangan memuja syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu?.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers