Friday, December 17, 2010

Syaitan Memperalatan Perempuan

Ibnu Jauzi meriwayatkan: Telah berkata Al-Quraysi menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, ia berkata: Menceritakan kepada kami Hasan bin Saleh, ia berkata:

"Aku mendengar bahawa syaitan berkata kepada seorang perempuan: "Engkau sebahagian tenteraku dan engkau anah panahku yang aku lontarkan dia dan tidak pernah salah dan engkaulah tempat rahsiaku dan engkau utusanku dalam keperluanku."

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers