Thursday, December 30, 2010

Mutaah Jatuh Martabat Wanita

NIKAH Mut'ah secara umumnya adalah nikah kontrak yang menetapkan tempoh perkahwinan pada masa-masa yang tertentu seperti sebulan, setahun dan sebagainya.

Apabila tamat tempoh itu, perkahwinan terbatal dengan sendiri dan sekiranya ada anak yang lahir daripada perkahwinan itu, ia tidak dinasabkan kepada bapa atau suami perempuan berkenaan.

Pernikahan sebegini hanya diamalkan dalam mazhab Syiah berdasarkan hujah tertentu yang tidak tepat dan wajar. Seluruh mazhab Sunni termasuk Mazhab Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali mengharamkan perkahwinan Mut'ah kerana ia tidak selari dengan matlamat perkahwinan dalam Islam yang tidak mengehadkan waktu perkahwinan dalam tempoh tertentu.

Akad sedemikian dikira batil dalam Islam. Selain itu, ia juga dilihat sebagai menjatuhkan martabat wanita dan maslahat umum pembentukan sebuah keluarga.

Malaysia tidak mengiktiraf dan tidak membenarkan pernikahan Mut'ah. Sekiranya ia dipraktikkan oleh mana-mana individu, pihak berkuasa agama boleh mendakwa pasangan terbabit di Mahkamah Syariah.

Umat Islam diingatkan supaya tidak terikut-ikut dan terpengaruh dengan aliran fikah yang tidak selari dengan pendapat majoriti umat Islam.

Sumber: http://www.hmetro.com.my/

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers