Thursday, December 23, 2010

Tawakkal

Tawakkal ialah menyerahkan natijah atau keputusan sesuatu kepada Allah swt setelah berusaha sedaya upaya melakukannya.

Seorang yang menyerah kepada Allah swt semata-mata tanpa melakukan sebarang usaha tidak menepati konsep tawakkal yang dikehandaki oleh Islam.

Suatu kisah yang berlaku zaman Rasulullah saw, seorang lelaki telah melepaskan untanya di hadapan masjid tanpa mengikatnya terlebih dahulu dan terus masuk ke dalam masjid untuk beribadat. Beliau ditegur oleh Rasulullah dengan sabdanya bermaksud:

“Ikatlah terlebih dahulu untamu itu, kemudian barulah kamu bettawakkal kepada Allah swt.”

Sifat tawakkal menjadi kita lebih yakin dan sentiasa mengigati Allah swt dengan penuh ketenangan dan tidak merasa menyesal dan putus harapan apabila gagal memperolehi hasil yang diingini. Dengan ada sifat bertawakkal, kita akan berusaha bersungguh dan berdoa kepada Allah swt dengan sabar tanpa jemu.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers