Tuesday, December 21, 2010

Ummu Hani’ Wanita Penyayang

Nama sebenar Ummu Hani’ Fakhitah binti Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ia mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah saw. Ibunya bernama Fathimah binti Asad bin Hasyim, salah seorang wanita cerdas dan berakhlak mulia dari kalangan Quraisy.

Ummu Hani’ pernah dipinang Rasulullah ketika zaman jahiliyah lagi, namun ayahnya telah mengikatnya dengan seorang lelaki yang bernama Hubairah bin Abdul Wahab dan kemudian mengahwinkannya.

Ketika Islam sudah tersebar luas, Ummu Hani’ masuk Islam, tetapi suaminya bertahan dalam kekafiran. Lalu mereka dipisahkan sesuai dengan hukum Islam, dan Ummu Hani’ hidup dengan mendidik sendiri anaknya yang masih kecil.

Kemudian Rasulullah saw melamarnya untuk yang kedua kali. Lalu ia menjawab “Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada pendengaran dan penglihatanku sendiri. Tetapi hak suami sangatlah besar. Aku takut, jika aku melayani suamiku, anak-anakku akan terlantar. Dan jika aku mengurusi anak-anakku, aku khuatir hak suamiku tidak dapat kupenuhi.”

Rasulullah saw menjawab dengan maksudnya:

“Sebaik-baik wanita yang menunggang unta ialah wanita Quraisy, yang sangat penyayang terhadap anaknya yang masih kecil, dan sangat menjaga suaminya ketika ia menjadi isterinya.” (Ibnul Atsir)

Ummu Hani’ memiliki keperibadian yang kuat. Wanita-wanita Arab pada zaman Islam, sebagaimana zaman jahiliyah, amat gemar melindungi dan memberi kepada orang yang sedang ketakutan. Maka Ummu Hani’ telah melindungi dua orang lelaki iparnya yang akan dibunuh dalam satu peristiwa. Ummu Hani’ menceritakan

“Ketika Rasulullah saw telah menakluki kota Mekah, ada dua orang saudara iparku lelaki berlari kepadaku. Mereka dari suku Bani Makhzum, kemudian saudaraku Ali, datang kepadaku sambeil berkata, “Demi Allah, aku akan membunuh mereka!” Lalu aku menutup pintu rumahku dan melindungi mereka, dan segera menjumpai Rasulullah”

Nabi berkata, “Selamat datang Umum Hani’. Apa yang terjadi pada dirimu?”

Lalu aku menceritakan kepada beliau mengenai kedua orang itu serta Ali akan membunuhnya. Maka beliau berkata, “Sungguh aku telah memberi perlindungan kepada orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani’, dan aku beri keamanan kepada orang yang engkau memberi keamanan. Oleh itu Ali tidak boleh membunuh mereka.”

Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan beberapa hadi dari Ummu Hani’. Wanita yang sangat dicintai Nabi ini hidup hingga ke zaman pemerintahan Ali.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers