Sunday, May 23, 2010

Hipokompal kalosum


Hipokompal kalosum adalah berkeadaan lebih kecil daripada korpus kalosum. Ia menghubungkan fungsi otak kiri bawah (limbik kiri) dengan otak kanan bawah (limbik). Seperti talian talipon, iaitu sesaraf akson dalam otak menghubungkan struktur utama kedua-dua belah otak untuk melaksanakan perpindahan dan intergrasi maklumat antara keduanya. Dalam otak banyak berlaku pergerakan isyarat pulsa elektrik ke hadapan dan ke belakang antara pusat kepakaran otak seperti pusat bahasa, pusat penulisan, pusat pertuturan, pusat perasaan dan sebagainya. Proses pergerakan itu dipanggil proses iterasi otak.

Proses iterasi ini berlaku dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang berlaku satu iterasi sahaja dan kadang-kadang berlaku lebih dari satu iterasi sahaja. Ini bergantung pada senang atau sukar sesuatu kerja atau masalah yang hendak diselesaikan. Semakin rumit perkara yang hendak diselesaikan semakin banyak berlaku iterasi dalam hemisfera itu sendiri atau antara hemisfera. Proses iterasi otak ini amat penting dilakukan untuk meningkatkan potensi keseluruhan otak. Memikirkan berbagai-bagai alternative sebelum membuat sesuatu keputusan, memerlukan proses iterasi otak.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers