Thursday, May 20, 2010

Korpus Kalosum


Korpus Kalosum ialah sesaraf akson yang menghubungkan antara otak kiri atas (serebum kiri) dengan otak kanan atas (serebum kanan). Bilangan sesaraf dalam korpus kalosum in ialah antara 200 ke 300 juta. Terdapat tiga perbezaan antara korpus kalosum lelaki dengan korpus kalosum perempuan, iaitu:

  1. Secara purata korpus kalosum perempuan 10 peratus lebih besar daripada korpus kalosum lelaki.
  2. Pulsa elektrik dari satu neuron dalam satu hemisfera ke satu neuron dalam hemisfera yang lain bergerak 5 ke 10 peratus lebih pantas dalam otak perempuan berbanding dengan otak lelaki. Ini menyebabkan ramai perempuan boleh mengolahkan sesuatu idea lebih cepat dan pantas daripada kebanyakan kaum lelaki.
  3. Kematangan korpus kalosum anak perempuan 3 tahun lebih awal daripada anak lelaki. Ini berlaku antara umur 9 ke 12 tahun. Kematangan awal ini membolehkan anak perempuan lebih mudah melakukan proses minda berbanding dengan anak lelaki.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers