Friday, May 14, 2010

Senarai Kompetensi Keusahawanan - Ketegasan


Sikap tegas dapat dilihat melalui tindakan-tindakan seperti berikut:

  • Berani menyuarakan pendapat atau idea kepada orang lain secara langsung.
  • Berani mengambil tindakan walaupun terpaksa menghadapi tentang daripada pihak lain.
Sikap tegas usahawan akan dapat menjamin pengawalan organisasi dengan baik. Ini adalah disebabkan ia dapat menjelaskan sesuatu masalah kepada orang yang terlibat supaya masalah sedemikian berulang atau menular. Contohnya, masalah pekerja yang curi tulang atau ponteng kerja sekiranya diambil tindakan boleh menyebabkan pekerja lain tidak berani melakukannya.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers