Thursday, May 6, 2010

Kompetensi Keusahawanan - Inisiatif


Seseorang yang berinisiatif adalah individu yang

  1. Membuat sesuatu kerja atau tugas tanpa diarah atau dipaksa
  2. Mempunyai sikap proaktif
  3. Giat berusaha untuk membangun dan menjayakan perniagaannya
Dengan memiliki kompetensi ini usahawan mampu lebih maju. Di peringkat pra permulaan sesuatu perniagaan, sikap inisiatif membolehkan usahawan berusaha mencari peluang, mengambil tindakan awal menyediakan keperluan untuk memulakan dan menerokai bidang-bidang yang mungkin belum diterokai lagi.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers