Sunday, May 30, 2010

Nabi Saleh a.s. Dan Pengikutnya Selamat Dari Azab

Orang yang beriman kepada Allah s.w.t., selalu mendapt pertolongan dan perlindungan Allah, begitu juga Nabi Saleh dan pengikutnya. Sebelum azab itu datang Nabi Saleh berserta orang-orang yang beriman telah pergi dahulu dengan meninggalkan pesan, Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran bermaksud

    "Saleh berpaling dari mereka seraya berkata: Hai kaumku! Sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah Allah kepadamu dan aku telah memberi nasihat, tetapi kamu tidak suka kepada orang yang memberi nasihat." (Al-'Araf)

Dengan azab ini habis musnahlah negeri kaum Tsamud dibinasakan Allah s.w.t., sedangkan Nabi Saleh a.s. serta pengikutnya pindah ke negeri lain iaitu Hadramaut, sedangkan menurut riwayat lain, Nabi Saleh berpindah ke negeri Makkah. Menurut riwayat lagi mereka yang terlepas dari azab Allah waktu itu ialah 120 orang sahaja.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers