Thursday, May 13, 2010

Senarai kompetensi keusahawanan – Membuat Perancangan Yang Sistematik


Sikap individu yang membuat perancangan yang sistematik;

  • Membuat perancangan dan mengatur langkah-langkah dan membahagikan tugas-tugas yang besar kepada yang lebih kecil dan mudah.
  • Membuat rancangan untuk mengatasi halangan yang dijangkakan.
  • Membuat penilaian dan memilih alternatif-alternatif terbaik untuk sesuatu tindakan.
  • Mengambil pendekatan yang sistematik dan logical untuk mencapai matlamat.
Usahawan yang membuat perancangan yang sistematik akan dapat meningkatkan prestasi dan pencapaian matlamat perniagaan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers