Sunday, May 30, 2010

Idea Penulisan Item

Kebanyakan penulisan item bermula dengan idea yang terdapat pada penulisan item. JSU/JPU akan digunakan untuk memberi garis panduan tentang Spesifikasi item yang akan dibina. Idea bagi item mengandungi perkara yang akan ditaksir dan di manakah perkara ini akan ditaksir. Contoh idea penulisan item adalah seperti:
  • Pengetahuan tentang prosedur eksperimen menguji kerosakan Pengubah
  • Kebolehan membuat inferens berdasarkan pemerhatian dalam gambar rajah.
  • Kebolehan untuk menggunakan rumus/formula untuk menghitung nilai rintangan dengan menggunakan hukum ohm.
Dalam keadaan sebenar semasa menulis item, idea bagi item ini tidak dicatatkan. Selalunya sesuatu idea wujud secara sementara dalam pemikirannya. Penulis item akan membuat pertimbangan dari segi sumbangan item itu kepada ujian. Jika sekiranya item itu dapat berfungsi sebagai item ujian maka penulis akan meneruskan menulis item itu mengikut Spesifikasi.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers