Monday, May 24, 2010

Nabi Saleh Diutus Untuk Kaum Tsamud


Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada dalam kegelapan terus menerus tanpa diutus Nabi untuk memberi penerangan untuk menyuluh umat manusia dari dalam kegelapan serta kesesatan. Allah s.w.t. tidak akan menurunkan azab atau seksa sesuatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehNya melalui perantaraan seorang Nabi yang dipilih menjadi utusanNya. Begitu juga kaum Tsamud, mereka diutuskan Nabi Saleh iaitu dari kaumnya sendiri serta dari sebuah keluarga yang paling dihormati oleh kaumnya. Nabi Saleh terkenal dengan tangkas, cerdik, pandai, rendah diri dan ramah tamah dalam pergaulan.

Nabi Saleh menyeru umatnya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, mencipta alam semesta, menciptakan tanah yang subur untuk menghasilkan tumbuhan-tumbuhan sebagai makanan harian, mencipta binatang-binatang ternakan untuk keperluan penghidupan. Dengan kenikmatan serta kemewahan yang dikurniakan Allah, sepatutnya Allah sahaja yang perlu disembah, bukannya patung-patung yang mereka bina sendiri dari batu-batu gunung. Nabi Saleh a.s. berdakwah sebenarnya patung-patung yang mereka sembah langsung tidak mempunyai kuasa dan tidak mampu memberi sesuatu atau melindungi mereka dari bahaya. Namun begitu kaum Tsamud enggan dan ingkar seruan Nabi Saleh a.s.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers