Wednesday, May 5, 2010

Nabi Nuh a.s.


Nabi Nuh a.s. adalah Keturunan ke sepuluh dari Nabi Adam a.s. beliau diutuskan Allah s.w.t. sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaranNya kepada penduduk Armenia. Dalam Al-Quran menyatakan, maksudnya;

    "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya seraya berkata; 'Sesungguhnya saya seorang yang memberi peringatan yang tegas kepadamu" (Hud: 25)

    "Janganlah kamu menyembah selain Allah dan saya takut bila Tuhan menimpakan atas kamu azab hari yang pedih" (Hud: 250)Sekian ratus tahun lamanya menyeru kepada kaumnya, melarang mereka menyembah berhala dan hanya menyuruh mereka menyembah kepada Allah s.w.t. Ternyata hanya beberapa orang yang mengikutinya.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers