Tuesday, May 25, 2010

Kaum Tsamud Membangkang Seruan Nabi Saleh a.s.

Dengan susah payah Nabi Saleh menyeru kaumnya agar menyembah Allah s.w.t. dan meninggalkan berhala-berhala mereka, tetapi mereka tetap tidak mahu beriman. Ajakkan dan seruan Nabi Saleh a.s. kepada itu, tidak dihiraukan mereka, bahkan mereka mengejek dengan mengatakan: "Bahawa Nabi Saleh hanya manusia biasa sahaja." Nabi Saleh sedar tentangan dari kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat. Permintaan kaumnya itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruh Nabi Saleh a.s. serta kewibawaannya di mata masyarakat Tsamud, terutama sekali dikalangan pengikut Nabi Saleh a.s. sendiri, sekiranya ia gagal memenuhi permintaan kaumnya. Nabi Saleh membalas permintaan mereka dengan menuntut janji dari mereka, bila ia berhasil menunjukkan mukjizat yang mereka minta, kaumnya hendaklah meninggalkan amalan menyembah berhala dan akan mengikut seruan Nabi Saleh a.s.

Setelah persetujuan telah dicapai antara kaum Tsamud dengan Nabi Saleh, maka Nabi Saleh a.s. berdoa dan memohon kepada Allah s.w.t. agar memberikan suatu mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah yang disampaikannya terhadap kaum Tsamud. Dengan kekuasaan Allah s.w.t. seekor keluarlah seekor unta betina yang dari belah sebuah batu besar di sebuah bukit. Setelah itu Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya. "Inilah dia unta Allah, janganlah kamu ganggu dia, biarlah dia makanan sendiri di atas bumi Allah, dia mempunyai giliran untuk mendapat air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan bagi ternakmu juga dan ketahuilah bahawa Allah menurunkan azabNya bila kamu sampai mengganggu binatang itu."

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers