Sunday, May 23, 2010

Seburuk-buruk Tempat Kembali - Neraka


Wahai saudaraku, semoga Allah subhanahu wata'ala senantiasa mencurahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, ketahuilah…!!!, bahwa Al Jannah (syurga) adalah tempat tinggal yang kekal, penuh dengan kenikmatan yang penuh lazat yang tidak dapat dibandingkan dengan segala kenikmatan yang ada di dunia. Itulah negeri yang hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang bertaqwa kepada Allah subhanahu wata'ala. Bagi yang tidak diizinkan memasukinya maka tiada tempat lagi baginya kecuali an naar (neraka). Suatu tempat tinggal yang penuh dengan kengerian yang tidak dapat digambarkan dengan kengerian di dunia. Sejelek-jeleknya tempat tinggal dan seburuk-buruknya tempat kembali.

Itulah tempat tinggal yang bakal dihuni oleh orang-orang yang tidak mahu tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wata'ala dan itulah tempat kembali bagi orang-orang yang enggan terhadap petunjuk Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Bicara tentang negeri akhirat merupakan topik yang seharusnya dijadikan headline (kajian utama) bagi orang-orang yang beriman tentang hari akhir. Suatu kajian yang akan melembutkan hati, menundukkan pandangan, menitiskan air mata dan meredamkan hawa nafsu. Menjadikan sedikit ketawa dan canda. Mengingatkan tentang ajal (maut) yang datang secara tiba-tiba. Tidak membedakan tua dan muda.


Sudahkah kita siap mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di hari kiamat kelak? Inilah sebuah pertanyaan yang besar. Sebuah pertanyaan yang mesti memerlukan penjawaban. Maka siapkanlah jawapannya sebelum nanti ditanya di hari kiamat kelak!!! Ya, Allah selamatkanlah kami dari pedihnya adzab neraka!!!
'
Dari shahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, nescaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Para sahabat bertanya: "Apa yang engkau lihat ya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam" Beliau shalallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Saya melihat Al Jannah dan An Naar." (HR. Muslim Kitab Sholat no. 426)

Edisi kali ini akan menyajikan topik yang berkaitan dengan sifat-sifat An Naar. Dengan harapan dapat menambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wata'ala. Mendorong untuk berlumba-lumba memperbanyak amal kebajikan. Tiada benteng yang mampu menahan dahsyatnya api neraka melaikan benteng dari amal kebajikan.

Luas An Naar (neraka) - Memiliki keluasan yang amat luas yang daya tampungnya tidak akan penuh meskipun dimasuki oleh orang–orang durhaka sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah subhanahu wata'ala berfirman (artinya): "Pada hari itu Kami bertanya kepada Jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Jahannam menjawab: "Masihkah ada tambahan?" (Qoof: 30) Ayat di atas menggambarkan betapa luas dan besarnya Jahannam itu. Meskipun Jahannam dilempari dari seluruh jin dan manusia (yang durhaka) dari masa nabi Adam sampai hari kiamat nanti, namun belum dapat memenuhinya.
Kedalaman An Naar - Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menggambarkan tentang dalamnya An Naar dalam sebuah hadits dari shahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, beliau berkata: "Kami pernah bersama Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang jatuh, lalu beliau bersabda: "Tahukah kalian apakah itu?" Kami (para shahabat) menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas An Naar sejak tujuh puluh tahun yang lalu, sekarang batu itu baru sampai di dasarnya." (HR. Muslim no. 2844) MasyaAllah, betapa dalamnya An Naar!?!, sebuah batu yang dilemparkan dari tepi jurang/bibir An Naar, baru sampai ke dasarnya setelah 70 puluh tahun lamanya. Maka, jarak kedalaman An Naar itu hanya Allah subhanahu wata'ala lah yang tahu.

Pintu JahannamAn Naar - Memiliki 7 pintu yang akan dilewati dari pintu-pintu tersebut oleh para penghuni neraka sesuai dengan kadar dosa dan maksiat yang mereka lakukan di dunia. Allah subhanahu wata'ala berfirman (artinya): "Dan Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu, tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka." (Al Hijr: 43-44)

Belenggu An Naar - Allah subhanahu wata'ala juga menyediakan belenggu-belenggu yang sangat berat dan menyiksa. Sehingga para penghuni An Naar itu tidak dapat lari dan mengelakkan diri. Siap merasakan hukuman dan siksaan. Allah berfirman (artinya): "Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala." (Al Muzammil: 12) "Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu." (Ibrahim : 49)

Penjaga An Naar - Allah subhanahu wata'ala juga telah menyiapkan penjaga yang siap mengawasi dan menyiksa para penghuni An Naar. Allah memilih penjaga itu dari kalangan malaikat. Allah berfirman (artinya): "Dan tiada Kami jadikan penjaga An Naar melainkan dari malaikat." (Al Mudatstsir: 31)

Panas An Naar - Para pembaca yang semoga Allah subhanahu wata'ala tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, bahwa An Naar (neraka) itu adalah suatu tempat tinggal yang memiliki daya panas yang dahsyat. Kadar terpanas yang ada di dunia itu belum seberapa dibanding dengan panasnya api neraka. Allah berfirman (artinya): "Maka, Kami akan memperingatkan kamu dengan An Naar yang menyala-nyala." (Al Lail : 14)
'
Bagaimana gambaran dasyatnya api neraka yang telah Allah subhanahu wata'ala sediakan itu? Hal itu telah digambarkan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah hadist yang diriwayatkan shahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu: "(Panasnya) api yang kalian (Bani Adam) nyalakan di dunia ini merupakan sebagian dari tujuh puluh bahagian panasnya api neraka Jahannam." Para sahabat bertanya: "Demi Allah, apakah itu sudah cukup wahai Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam" Beliau shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Belum), sesungguhnya panasnya sebahagian yang satu melebihi sebahagian yang lainnya sebanyak enam puluh kali gandat." (HR. Muslim no. 2843)

Api neraka itu juga melontarkan bunga-bunga api. Seberapa besar dan bagaimana warna bunga api tersebut? Allah subhanahu wata'ala telah gambarkan hal tersebut dalam surat Al Mursalat: 32-33 (artinya): "Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seolah-olah seperti iringan unta yang kuning." Berkata Asy Syaikh As Sa'di dalam tafsir ayat ini: "Sesungguhnya api neraka itu hitam mengerikan dan sangat panas." (Lihat Taisirul Karimir Rahman)

Bagaimana dengan suara api neraka itu?Allah subhanahu wata'ala berfirman (artinya): "Apabila An Naar melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara yang menyala-nyala." (Al Furqon : 12)

Berkata As Sa'di dalam tafsirnya: "Sebelum orang-orang penghuni sampai ke An Naar, dari jauh mereka sudah mendengar kengerian suaranya yang menggoncangkan dan menyempitkan hati, hampir-hampir seorang dari mereka mati karena ketakutan dengan suaranya. Sungguh api neraka itu murka kepada mereka karena kemurkaan Allah. Dan semakin bertambah murkanya disebabkan semakin besar kekufuran dan kedurhakaan mereka kepada Allah. (Lihat Taisirul Karimir Rahman) Lalu dari bahan bakar apakah yang dengannya Allah subhanahu wata'ala menjadikan api neraka itu dasyat dan bersuara yang mengerikan? Ketahuilah, untuk menunjukkan semakin ngerinya dan pedihnya siksaan di neraka, maka Allah subhanahu wata'ala jadikan bahan bakar api neraka itu dari manusia dan batu. Allah subhanahu wata'ala berfirman (artinya): "Jagalah dirimu dari (lahapan api) neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (Al Baqarah: 24)

Makanan Dan Minuman Penghui An Naar - Apakah para penghuni jahannam juga mendapatkan hidangan makan dan minuman? Ya, tapi tidak seperti penjara di dunia yang masih menaruh belas kasih. Penjara di akhirat itu adalah tempat siksaan diatas siksaan dan kepedihan diatas kepedihan. Makanan dan minuman yang dihidangkan pun sebagai bentuk azab dan siksaan.

a. Makanan Yang Berduri - Allah berfirman (artinya): "Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar." (Al Ghasiyah: 6-7) "Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih." (Al Muzammil: 13)
'
Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma menjelaskan tentang ayat diatas: Bahwa "makanan yang menyumbat di kerongkongan" itu adalah duri yang nyangkut di kerongkongan yang tidak bisa masuk dan tidak pula keluar. Sehingga makanan itu hanya akan menambah kepedihan dan kesengsaraan.

b. Pohon Zaqqum - Allah subhanahu wata'ala berfirman (artinya): "Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kalian benar-benar akan memakan pohon zaqqum. Dan kalian akan memenuhi perutmu dengannya." (Al Waqi'ah: 51-53) Apakah pohon zaqquum itu? Apakah pohon itu enak lagi lazat? Tentu tidak, justeru pohon itu hanya akan menambah kepedihan dan kesengsaraan pula.
'
Allah subhanahu wata'ala mensifati lebih lanjut tentang pohon zaqqum dalam ayat lainnya (artinya): "Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum tersebut." (Ash Shaffat : 64-66)
'
Tatkala para penghuni neraka haus karena terbakar. Maka Allah subhanahu wata'ala sudah siapkan hidangan minuman bagi mereka yang akan menambah pedih siksaan mereka. Minuman berupa nanah dan air panas yang dapat memotong usus-usus mereka. Allah berfirman (artinya): "Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.." (Ash Shaffat: 67-68"… dan mereka diberi minuman air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka." (Muhammad: 15) "Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanah." (An Naba' : 24-25)

Pakaian Penghuni An Naar - Mereka juga akan dikenakan pakaian. Tentu pakaian itu tidak dibuat untuk kenyamanan. Justru pakaian itu sengaja disiapkan untuk menambah kesengsaraan bagi para penghuni nereka. Allah subhanahu wata'ala berfirman (artinya): "Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka." (Ibrahim : 50) "Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka…," (Al Haj : 19)

Tempat Tidur Penghuni An Naar - Demikian juga mereka telah disiapkan tempat tidur dan selimut. Yang sengaja dibuat untuk menambah kepedihan adzab bagi mereka. Allah subhanahu wata'ala berfirman: "Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim." (Al A'raf: 41)

Pembaca yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui kengerian dahsyatnya azab neraka, maka banyak-banyaklah kita berdo'a, bertaubat dan beramal soleh kerana Allah dengan rahmat-Nya hanya akan menyelamatkan hamba-hamba-Nya yang bertaqwa kepada-Nya dan takut dari azab neraka. Dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Ya Allah, tunjukilah kami ke dalam jalan-Mu yang lurus yang melorongkan kami ke dalam Al Jannah (syurga) dan jauhkanlah kami daripada jalan-jalan yang melorongkan kami ke dalam api neraka.!!! Amiin, Ya Rabbal alamiin.

Sumber: Leftenan Kolonel - http://www.tranungkite.net/

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers