Tuesday, May 11, 2010

Kompetensi Keusahawanan - Menitik Beratkan Mutu Kerja Yang Tinggi


Sikap individu yang menitik beratkan mutu kerja yang tinggi adalah:
  • Cenderung untuk menghasilkan atau menjual barangan yang bermutu tinggi.
  • Sentiasa membuat perbandingan mutu kerja yang dihasilkan dengan mutu kerja orang lain supaya standing atau menjadi lebih baik.
  • Tidak semata-mata ingin menyelesaikan sesuatu tugas sahaja tetapi menyelesaikan tugas itu dengan cermerlang dan bermutu.
Hasil kerja yang bermutu tinggi dapat menjamin kepuasan pelanggan dan ini akan dapat memperluaskan pasaran serta meningkatkan imej usahawan dan perniagaan. Dengan ini, usahawan berpeluang untuk berjaya.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers