Friday, May 28, 2010

Kaum Nabi Saleh a.s. Mendapat Azab

Salah satu bukti kerasulan Nabi Saleh a.s. adalah seekor unta pemberian Allah s.w.t. yang tidak boleh diganggu. Kerana mereka tidak percaya, mereka mengganggu unta pemberian Allah s.w.t. lalu unta tersebut disembelih oleh kaumnya.

Sesudah itu mereka berjumpa dengan Nabi Saleh a.s. samberi berkata: "Jika benar engkau utusan Allah, buktikanlah seksaan yang engkau janjikan dahulu itu, unta telah kami sembelih."

Jawab Nabi Saleh: "Kamu boleh menyaksikan sendiri dalam tiga hari ini, kerana azab Allah telah dekat."

Ternyata kata-kata Nabi Saleh a.s. adalah benar, Sebagaimana firman Allah s.w.t. bermaksud:

    "Mereka lalu disambar petir, maka matilah mereka di negeri itu." (Al-'Araf: 78).

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers