Saturday, May 15, 2010

Senarai Kompetensi Keusahawanan – Meyakinkan Orang Lain


Sikap individu yang dapat meyakinkan orang lain adalah:

  • Mampu menonjolkan diri untuk meyakini pelanggan membeli barang atau perkhidmatan yang diperniagakan.
  • Mampu menonjolkan kemahiran diri dan lain-lain kualiti
  • Bermaklumat dan berpengalaman.
Usahawan perlu berurusan dangan pelbagai pihak. Untuk menjamin urusan perniagaan berjalan lancar, ia hendaklah dapat meyakinkan pelbagai pihak yang berkepentingan kepada perniagaannya seperti kakitangan, pelanggan, pembekal, institusi kewangan dan sebagainya. Untuk dapat meyakinkan orang lain, usahawan perlu terlebih dahulu yakin kepada kemampuan sendiri.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers