Friday, May 7, 2010

Kompetensi Keusahawanan – Melihat dan Merebut Peluang


Sikap usahawan yang mempunyai daya melihat dan merebut peluang;

  • Mempunyai kecekapan mencari dan mengenal pasti peluang perniagaan yang wujud.
  • Berkemampuan untuk merebut peluang sama ada untuk memperluaskan pasaran, mendapat bantuan bagi kepentingan perniagaan lain.
Kompetensi ini menjadi faktor penting untuk kejayaan dan daya tahan perniagaan. Kemampuan ini akan membantu usahawan diperingkat permulaan perniagaan dan membolehkan hayat perniagaan yang berpanjangan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers